NASLOVNICAUnesite naziv tvrtke:
Kontakt osoba:
Kontakt e mail adresa:
Kontakt broj telefona/mobitela:
Datum team buildinga (ako neznate točan datum upišite okviran):
Okvirni broj osoba:
Da li trebate autobusni prijevoz?
da ne
Da li imate neki budget za team building?
da ne
Ako da – molim Vas info koliko?    Kn
Dodatne komentari / posebne želje: